Isikuandmete töötlemise kord

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
Veebipoe www.biohealthclinic.ee isikuandmete vastutav töötleja on Bio Health Clinic OÜ (registrikood 12513727), edaspidi Ettevõte, asukohaga Tuleviku 4, Rakvere, Lääne-Virumaa, e-post info@biohealthclinic.ee, telefon +372 5624 0039.

Isikuandmed on igasugune info, mis on Ettevõttel Kliendi kohta teada (isikuandmed, kontaktandmed, tehingute andmed jms). 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse
– nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
– kauba kohaletoimetamise aadress;
– pangakonto number;
– kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu).

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoninumber ja kliendi nimi töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi.

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
Isikuandmed edastatakse Bio Healt Clinic OÜ töötajatele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs
Isikuandmeid hoitakse Virtuaal.com serverites, mis on Eesti Interneti SA poolt akrediteeritud registripidaja ja maailmas enim kasutatava serverite haldustarkvara cPaneli ametlik partner. Reeglina töötleb Virtuaal.com kliendiandmeid Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna piires.

Juurdepääs isikuandmetele on Bio Health Clinic OÜ töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine
Isikuandmetega saab tutvuda klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest Ettevõtet e-posti teel info@biohealthclinic.ee.

Säilitamine

Veebipoes sooritatud ostuajalugu säilitatakse kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust Ettevõttega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. 

Kliendiandmete kustutamist ei kohaldata, kui: andmed on vajalikud selleks, et täita juriidilist kohustust, mis näevad ette andmete töötlemist; andmed on vajalikud õigus- või võlanõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; andmete kustutamine pole võimalik tehnilise lahenduse iseloomu tõttu või pole võimalik ebamõistliku pingutuseta.

Ülekandmine
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Ettevõte tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest e-posti teel aadressile info@biohealthclinic.ee

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@biohealthclinic.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).